Om Elisby

Skapa värden genom aktivt och engagerat ägande

Elisby fastigheter AB är ett lokalt fastighetsbolag som primärt fokuserar på fastighetsförvaltning och utveckling av handels- och bostadsfastigheter.

Elisby äger och förvaltar fastigheter i egen regi samt är lokal partner till ett antal välkända och etablerade utländska samt lokala investerare, bl.a. Tristan Capital Partners och Revcap.

Elisby jobbar med ledorden Skapa värden genom aktivt och engagerat ägande.

Magnus Löfgren

booenergi
 

Elisby Fastigheter stödjer

barn
stads
sjo